b voorjaarsontwaken 12

Geslaagde uitvoeringen SHOWPROCES

Op 8 en 9 april J.L stond Orde der Dwazen op de planken met hun eerste productie SHOWPROCES. Een met vaart en durf uitgevoerde reeks van drie voorstellingen met als rode draad de altijd heersende schuld vraag. Het stuk werd dan ook bijzonder goed door het publiek ontvangen. Order der Dwazen wilde iets neer zetten waar tijdens en na afloop over na gedacht kon worden en in die opzet is zij zeker geslaagd.


2011-04-10 door Orde der Dwazen
Made By: Pure Interact