b voorjaarsontwaken 12

ODD speelt de verboden poort

5 april is tijdens de paasdienst in de meerkerk in Hoofddorp de kindervoorstelling G.O.D. en de computermensjes in première gegaan. Onder de nieuwe titel 'de verboden poort' zal dit stuk verder uitgewerkt en toegevoegd worden aan ons vast repertoire en kan dus geboekt worden voor een familie- of kinderdienst.

De verboden poort is een grappig, maar leerzaam toneelstuk voor kinderen op de basisschool (vanaf groep 5), waarin op eigentijdse wijze een verwijzing wordt gemaakt naar het scheppingsverhaal, de zondeval en het offer dat Jezus brengt voor onze zonden.
Grote Onderzoeker Dirk heeft in zijn laboratorium een machine gebouwd, waarmee hij een virtuele computer-wereld heeft geschapen. Aan de machine zit ook een toegangspoort, waarmee Dirk vanuit zijn laboratorium heen en weer kan reizen naar de computer-wereld. In de computer wereld leven Aad en Eef. Dirk komt regelmatig op bezoek om nieuwe dingen te laten zien die hij gemaakt heeft. Aad en Eef zijn heel gelukkig met hun wereld. Dirk heeft hun echter verteld dat ze nooit zelf door de poort naar zijn wereld mogen, omdat de machine dat niet aan kan en zij dan dood zullen gaan. Hij is de enige die heen en weer kan reizen.

Op een dag echter, ontmoet Eef een bijzonder figuur genaamd Elektro Niek. Hij beweert dat Dirk gelogen heeft, en dat ze best door de poort naar zijn wereld kunnen gaan. Hij weet Eef over te halen om door de poort te gaan, en Eef haalt op haar beurt Aad over om met haar mee te gaan. Het resultaat is dat de poort verwoest wordt en Aad en Eef heel ziek in hun computer wereld achter blijven. Als Dirk er achter komt wat er allemaal gebeurd is, moet hij tot de conclusie komen dat er maar één manier is om alles te herstellen. Hij zal zich zelf voor Aad en Eef op moeten offeren.

Zoals gezegd, is dit stuk te boeken. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.


2015-06-29 door Orde der Dwazen
Made By: Pure Interact