barbie fall3

Wat we doen

Christelijk theater, spiritueel toneel, kerkelijk schouwspel of bijbels drama? Wat doen we eigenlijk?

We maken theater, de ene keer een toneelstuk met vaste teksten en de andere keer improvisatie. We doen er soms een scheutje clownerie of mime in en heel vaak muziek (maar we doen geen musicals).

We zijn een stel gelovige spelers, uit de protestants-evangelische hoek, die bijbelse en maatschappelijke thema's en dilemma's of combinaties daarvan verwerken in onze producties. We spelen in theaters, kerken, op festivals, thema-avonden en bij feestelijke gelegenheden.

We laten ons inspireren door de Bijbel en christelijke denkers. We laten ons ook inspireren door het nieuws en maatschappelijke debatten. Maar we laten ons vooral ook inspireren door elkaar en onze eigen ervaringen.

We nemen alles mee in de stukken die we maken en dagen de kijker uit om mee te gaan in onze zoektocht. 

We spelen met passie, of het nu voor volwassenen of kinderen is.

Made By: Pure Interact